Aplikimi

Cilat biznese mund te perdorin biomase?

Të gjitha bizneset, subjektet publike ose private që kërkojnë: AJER TE NXEHTE, UJE TE NXEHTE, ose AVULL, mund të përdorin teknologji që djegin bersine e thate te ullirit.

Bizneset që kërkojnë AJER TE NXEHTE mund të përdorin gjeneratorë të cilet clirojne ajer të nxehtë duke u furnizuar me bersi ulliri te thate si lende djegese. Në këtë mënyrë, ajri i nxehtë përdoret për:

• Ngrohjen e ambienteve, siç janë:

 • Sera
 • Fabrika
 • Depot
 • Magazinat
 • Fermat e shpendëve
 • Fermat blegtorale
 • Zonat industrial, etj.

Lenda djegese bersi e thate ulliri eshte nje alternative jo vetem me ekonomike, por dhe me e shendetshme. Si psh.: Shëndeti i përmirësuar i shpendëve arrihet me përdorim të zvogëluar të gazit propan. Me cdo litër të propanit që digjet, gati një litër uji lëshohet në ajër, duke krijuar lagështi të tepërt që kontribuon në rritje të amoniakut, rritje të patogjenëve në fermen e shpendëve dhe transmetimin e sëmundjeve. Për më tepër, gjeneratorë të tillë të biomasës me ajër të nxehtë ndihmojnë në eleminimin e brumbujve të errët, duke përmirësuar më tej shëndetin e shpendëve dhe zvogëlojnë dëmtimet e shtëpive të shpendëve.

Një studim në Universitetin Auburn konfirmoi që nxehtësia e thatë, si ajo e arritur nga nxehtësia e biomasës, zvogëlon amoniakun në shtëpinë e shpendëve me një mesatare prej 15 ppm, gjë që rezulton në përmirësimin e 80% të vdekshmërisë së shpendëve, rritjen e peshës së zogjve 60 gram / zogj dhe një përmirësim 1.2% në shkallën e shndërrimit të ushqimit.

• Per tharje:

Pavarësisht nëse bëhet fjalë për tharjen e kokrrave, ushqimit për kafshë, kripë, apo produkte të tjera, shanset janë që produkti përmban shumë lagështi. Lagështia e tepërt mund të hiqet me futjen e nxehtësisë. Trajtimi i produkteve të ndjeshme ndaj temperaturës kërkon një shkallë të lartë kujdes dhe vëmendje, dhe lloji i teknologjisë së tharjes do të bazohet në llojin e produktit tuaj.

Bizneset që kërkojnë ujë të nxehtë mund të përdorin kaldaja që drejtojnë me biomasa si karburant të ngurtë, në mënyrë që të prodhojnë ujin e nxehtë të nevojshëm. Uji i nxehtë përdoret në procese të ndryshme:

 • • Ngrohja e ambienteve bujqësore si: fabrika prodhuese të qumështit, fermat e shpendëve, fermat e bagëtive etj.
 • • Ngrohja e ndërtesave tregtare si: ndërtesa zyrash, hotele, qendra tregtare, dyqane me pakicë, depo, garazhe, etj.
 • • Ngrohja për proceset industriale
 • • Ngrohja e ndërtesave të banimit dhe publik si ndërtesa banesash, burgje, spitale, shkolla, çerdhe, kopshte, kisha, etj.
 • • Destinacione për ngrohjen e kohës së lirë, të tilla si SPA, pishina, fusha lojërash të mbyllura etj.
 • • Proceset e tharjes, siç janë prodhimi i kripës, përpunimi i mishit, shërimi etj.
 • • Pastrimi, dezinfektimi, sterilizimi, proceset e kanalizimeve etj.

Bizneset që kërkojnë avull për proceset industriale mund të përdorin kaldaja që funksionojnë me biomasa si karburant i ngurtë.

search cross