Combined Heat Power (CHP)

Combined Heat Power (CHP)

Combined Heat Power (CHP)

Sistemet e kombinuara të nxehtësisë dhe energjisë (CHP), të njohura gjithashtu si kogjenerim, prodhojnë energji elektrike ndërsa prodhojnë njëkohësisht energji termike në një sistem të vetëm, shumë efikas të integruar. Deri kohët e fundit, shumica e sistemeve të biomasës kanë prodhuar vetëm nxehtësi. Sidoqoftë, janë nisur njësitë e kombinuara të nxehtësisë dhe energjisë, të cilat jo vetëm që prodhojnë nxehtësi, por gjithashtu kanë teknologjinë për të gjeneruar energji elektrike duke përdorur të njëjtin karburant: biomasa.

search cross