Industria e tekstilit

Industria e tekstilit

Industria e tekstilit

Avulli është një element thelbësor i procesit të prodhimit të tekstilit dhe përdoret gjerësisht për:

  • para-trajtimi
  • ngjyrosje
  • përfundimi dhe shtypja

Industria e tekstilit është shumë energjetike. Fitimi i përfitimeve nga instalimi i pajisjeve me avull efikas dhe të besueshëm është thelbësor.

Sigurimi i cilësisë së produktit përmes një furnizimi të kontrolluar të avullit që është fleksibël ndaj ndryshimit të kushteve të funksionimit është bërë thelbësore për të gjithë përpunuesit e tekstilit të ndërgjegjshëm për koston.

search cross