Rritja e rëndesisë se biomasës nga agrikultura

Rritja e rëndesisë se biomasës nga agrikultura

Rritja e rëndesisë se biomasës nga agrikultura

Një studim i botuar nga Bioenergyeurope.org, ka arrtiur në përfundimin se sasia e biomasës në dispozicion në vend, e përdorur për bioenergjinë në Europë, mund të trefishohet deri në vitin 2050 brenda kufijve të qëndrueshëm dhe mjedisorë dhe me një kosto të arsyeshme.

Ky studim përforcon strategjinë e afatgjatë të BE për dekarbonizimin: biomasa ka një rol të rendesishem në një ekonomi ku emetimet e gazrave serë janë net-zero.

Ndër llojet e ndryshme të biomasës, biomasa bujqësore ka një rëndësi të madhe në hulumtimin e kryer nga Prof. Dr. André Faaij, Universiteti i Groningen.

Për të realizuar qëllimin e vitit 2050, kontributi energjetik i biomasës bujqësore duhet të rritet ndjeshëm dhe të bëhet në minimumin, po aq i rëndësishëm sa energjia e prodhuar nga biomasa e pyjeve.

search cross