Mundësojmë akses në energji,
me fokus të fortë në energjinë e rinovueshme

01/03

Mundësojmë akses në energji,
me fokus të fortë në energjinë e rinovueshme

02/03

Mundësojmë akses në energji,
me fokus të fortë në energjinë e rinovueshme

03/03
shko poshtë

kompani

Ne jemi një kompani energjetike, e apasionuar ndaj inovacionit dhe qëndrueshmërisë. Historia jonë i përngjan evolucionit që pasqyron shumë nga kohët tona moderne. Ne perkushtohemi të permbushim kërkesën për energji, duke u siguruar që metodat tona janë të qëndrueshme dhe ku është e mundur, 100% të rinovueshme.

kompani

produktet e naftes

Lëndë djegëse për transport

  • Diesel En 590 10 Ppm
  • Gasoline En 228 10 Ppm
motor fuels

Lëndë djegëse për industri

  • Heavy Fuel Oil 180
  • Heavy Fuel Oil 380
fuel oils

biomass one-stop shop

Zgjidhje e personalizuar
Zgjidhje e personalizuar
Shiko më shumë
Teknologjia e djegies
Teknologjia e djegies
Shiko më shumë
Filtri ekologjik
Filtri ekologjik
Shiko më shumë
Instalimi dhe trajnimi
Instalimi dhe trajnimi
Shiko më shumë
Produkti dhe Paketimi
Produkti dhe Paketimi
Shiko më shumë
Depozitimi i Lendes djegese
Depozitimi i Lendes djegese
Shiko më shumë
Mirëmbajtja dhe riparimi
Mirëmbajtja dhe riparimi
Shiko më shumë
Pjesë këmbimi
Pjesë këmbimi
Shiko më shumë

"Quality is never an accident;
it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful exection; it represents the wise choice of many alternatives."

William A. Foster
inovacion & qëndrueshmëri
search cross